Mieczysław Miazga

Przedsiębiorca, społecznik który uważa, że najważniejsza jest jego rodzina. Jak twierdzi wszystko co w życiu osiągnął nie było by możliwe bez wsparcia jego kochanej żony Danuty, trojga dzieci oraz ośmiorga wnuków. Zawodowo największym sukcesem było stworzenie a następnie przez ćwierć wieku zarządzanie zakładem SMAK GÓRNO. To przedsiębiorstwo które nie tylko w Polsce ale również poza granicami realizuje zasadę społecznej odpowiedzialności wspierając potrzebujących.

Niewątpliwie jest przykładem osoby która swoją pozycję społeczną zbudowała na trzech najważniejszych fundamentach tj. wierze, rodzie i firmie którą współtworzył.