Kazimierz Rak

Rzeszowski Cukiernik od 41 lat, współwłaściciel Cukierni Orłowski & Rak przy ul. Miodowej w Rzeszowie, członek Cechu Rzemiosł Wielobranżowych, zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy RP, jest jego wiceprezesem. W roku 2014 Firma , której jest współwłaścicielem została laureatem ogólnopolskiego Konkursu ,,Przedsiębiorca Aktywny Lokalnie”, w którym wzięło udział 160 firm z całego kraju.

Człowiek z charyzmą, o wielkim sercu, otwarty na drugiego, zawsze gotowy do działania. Rzetelność, sumienność, punktualność, zaangażowanie i przede wszystkim szacunek do drugiego człowieka .Bóg, Honor i Ojczyzna to Jego główne motta życiowe!!

Swoim zaangażowaniem w sprawy społeczne i te, które dotykają sfery ludzkiej, nie tylko biznesowej, może służyć za przykład.