Jan Szczygieł

Jest absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Ma w dorobku ponad 60 ról filmowych. Zrealizował kilka reportaży i filmów dokumentalnych.

Kreował kilka programów telewizyjnych oraz koncerty Chóru Alexandrowa, Wirujący Derwisze, czy naszego polskiego Mazowsza.

Nadal aktywny artystycznie, ale od 2006 roku zajmuje się również sztuką trenerską, przenosząc narzędzia i umiejętności do potrzeb biznesu.

Prowadzi własną firmę HEBA.CO i specjalizuje się w przywództwie, czego fundamentem jest sztuka wystąpień, wywierania wpływu i wizerunku.

Trener praktyk, pierwsze szlify trenerskie pobierał u Doroty Bielińskiej, twórcy działu szkoleń TOYOTA MOTOR POLAND. W latach 90 właściciele HASBRO POLSKA

uznali, że kreatywność Janka jest idealna do wprowadzania produktu SKRABLE na rynek polski. Od tamtej pory praca artysty przeplata się z biznesem.

Pasjonat gór wysokich. Kiedyś sportowiec i zawodnik KSZO OSTROWIEC w piłce nożnej a następnie waterpolo.