Andrzej Solecki

Doktor nauk medycznych, specjalista chirurgii urazowej i ortopedii. Od 2000 roku przedsiębiorca, założyciel i współwłaściciel wielospecjalistycznej Kliniki św. Łukasza w Bielsku- Białej. Współzałożyciel wspólnoty „Miasto na Górze” w Bielsku, od lat aktywnie zaangażowany w dzieło ewangelizacji. Mąż, ojciec i dziadek 5 wnuków. Zapalony narciarz i kajakarz.

Moje motto życiowe:
„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” Łk 12,49

„Misyjność – to ciągła wędrówka, rozwój, przygoda, zadanie. Zaangażowanie misyjne świeckich katolików, a zwłaszcza przedsiębiorców, może okazać się ważnym wkładem na przetrwanie Kościoła i odnowę moralną Polaków. Przedsiębiorcy – chrześcijanie są „elitą wpływu”, są tymi, którym „wiele dano”. Łączenie się pojedynczych płomyków wiary, nadziei i miłości – w ramach chrześcijańskich stowarzyszeń przedsiębiorców może mieć znaczenie w powstanie wielkiego płomienia odnawiającego Kościół i „oblicze tej ziemi”.

 

Zapraszamy na bloga antywirusduchowy.pl

Zapis konferencji z 3 lutego